Fietslease nieuws

Veel maatschappelijke situaties raken private fietslease op een positieve manier. Hieronder vind je nieuwsartikelen die gerelateerd zijn aan het lease van een fiets.


Meer fietsen en duurder parkeren moet steden redden van dreigende verkeersinfarcten

29 november 2016. Geen enorme infrastructurele bouwprojecten, maar juist de fiets en duurdere parkeerplekken moeten het medicijn worden tegen de dreigende verkeersinfarcten die veel steden de komende jaren zullen treffen. Dat zegt Hans Voerknecht, projectmanager verkeer en vervoer van kenniscentrum CROW.

Volgens Voerknecht, die eerder al zijn zorgen deelde in Trouw, wacht ons bij niets doen het volgende scenario: de komende vijf jaar zal de chaos op de weg in de stedelijke gebieden tijdens de spits verdubbelen.Middelgrote steden als Leeuwarden, Tilburg en Breda zullen dichtslibben en er zal veel vaker stapvoets gereden worden.
Lees verder

Bron: Volkskrant.nl

'Nederlanders pakken vaakst de fiets om naar werk te gaan'

Nederlanders pakken vaakst de fiets om maar werk te gaan

9 november 2016. Nederlanders pakken vooral de fiets om naar hun werk te gaan. Daarnaast fietsen zij ook steeds vaker recreatieve ritten.

Dit schrijft De Fietsersbond. Het grote nationale fietsonderzoek vond plaats van 19 tot en met 25 september. Door middel van een app is het fietsgedrag van bijna 30.000 deelnemers een week lang in kaart gebracht.

Van alle ritten van Nederlandse fietsers is 50 procent gerelateerd aan woon-werkverkeer. Het aantal recreatieve ritten zag een stijging ten opzichte van 2015. Lees verder

Bron: Nu.nl

We fietsen vaker en verder

24 oktober 2016. We fietsen vaker en verder. Het fietsgebruik naar treinstations neemt toe evenals het treingebruik. Carpoolen is op zijn retour. Dat zijn enkele conclusies die te trekken zijn uit het rapport Mobiliteitsbeeld 2016 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Sinds 2014 neemt de verkeersomvang op het hoofdwegennet weer toe. In 2015 nam ten opzichte van 2014 de verkeersomvang met 2 procent toe en het reistijdverlies met 22 procent, aldus KiM. Sinds 2005 is het fietsgebruik toegenomen met bijna 11 procent. Zowel de groei van het aantal mensen dat fietst als de toegenomen mobiliteit per persoon (vaker en verder verplaatsen) dragen bij aan het grotere aantal fietskilometers. Lees verder

Bron: Verkeersnet.nl

Amsterdam investeert 200 miljoen in fietsplan

Amsterdam, 18 juni 2015. Amsterdam en omliggende gemeenten investeren de komende tien jaar zo'n 200 miljoen euro in fietspaden, fietsenstallingen en verkeersveiligheid voor fietsers. Dit maakte de stadsregio Amsterdam, een samenwerkingsverband van zestien gemeenten, bekend.

De fiets moet bijdragen aan een betere doorstroming in de regio. De elektrische fiets kan op afstanden tot vijftien kilometer een goede vervanging zijn voor de auto en het openbaar vervoer ook, als er tenminste goede fietsroutes met zo weinig mogelijk obstakels zijn, zo redeneert de regioraad. De gemeenten willen tot 2025 ook de stallingsmogelijkheden bij tram- en bushaltes en op treinstations verbeteren. Lees verder

Bron: Parool.nl

Servicediensten van Fietsonline.com
Servicediensten van Fietsonline.com
web-monitoring-ok